Zatrudnienie studenta z zagranicy a kwestie podatkowe


StudentkaObcokrajowcy studiujący w Polsce, często szukają dodatkowego sposobu, by dorobić. Dla pracodawcy może wiązać się to z pewnego rodzaju obowiązkami. Warto się więc zastanowić, z czym wiąże się zatrudnienie zagranicznego studenta oraz jakie warunki powinien spełniać? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź, czytając dalej.

 

Co trzeba wiedzieć, zatrudniając studenta z zagranicy?

Jedną z pierwszych kwestii, zatrudniając studenta obcokrajowca, jest to, jaki tryb studiów odbywa. Studenci dziennej formy studiów, mają ułatwioną sytuację, ponieważ ta forma kształcenia się zezwala na pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, czy osoba, która stara się o pracę, jest rezydentem podatkowym RP czy nie. Wystarczy, że taki student przebywa w Polsce ponad 183 dni w roku podatkowym lub oświadczy, że jego ośrodek wpływów życiowych znajduje się w Polsce. W takim razie nie jest konieczne przedstawianie certyfikatu rezydencji. Istotne jest jednak, aby taki student przebywał w Polsce legalnie, jednak nie ma to znaczenia, jaki dokument pobytowy posiada taka osoba. Może to być wiza, karta pobytu wydana ze względu na studia czy pobyt w ruchu bezwizowym. Bardzo ważne jest to, że może legalnie pracować, posiadając jedynie status studenta. W wypadku utraty takiego statusu lub nie przebywając w Polsce legalnie, nie może wykonywać pracy. Jeżeli chodzi o studentów zaocznych, potrzebują oni zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Nasza firma świadczy usługi księgowe dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców. Zapraszamy do kontaktu w przypadku wątpliwości dotyczących np. wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

 

Student z zagranicy a podatki

Cudzoziemcy zatrudnieni na obszarze Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak obowiązki podatkowo-składkowe podlegają ograniczeniu w przypadku zatrudnienia cudzoziemca będącego studentem, który nie ukończył 26. roku życia. Warto pamiętać, że studenta takiego również obowiązuje ulga dla młodych. Przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoba taka, nie podlega również obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem posiadania statusu studenta przez cały czas trwania umowy zlecenia i nieukończenia 26. roku życia.

Zobacz również: Jak zatrudnić cudzoziemca z Kartą Polaka?