Jak zatrudnić cudzoziemca z Kartą Polaka?


Polska flagaW ostatnich latach coraz więcej pracowników z zagranicy wykazuje chęć podjęcia pracy na terytorium Polski. Aby jednak mogli legalnie przebywać w naszym kraju i zostać zatrudnieni, muszą posiadać odpowiednie zezwolenia. Mogą one także zostać zastąpione poprzez Kartę Polaka. Czym jest ten dokument i jak zatrudnić cudzoziemca, który go posiada?

 

Karta Polaka – co to takiego?

Karta Polaka to wydawany przez polskiego konsula dokument, który potwierdza przynależność danego cudzoziemca do Narodu Polskiego. Chodzi między innymi o Polaków mieszkających za granicą, a konkretnie na Wschodzie, którzy utracili polskie obywatelstwo na skutek zmiennych losów naszej ojczyzny. Karta Polaka ma im pomóc zachować związki z narodowym dziedzictwem kulturalnym, ale nie potwierdza obywatelstwa polskiego. Kartę Polaka mogą więc otrzymać osoby o obywatelstwie m.in. Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji, Armenii, Mołdawii oraz kilku innych wschodnich państw. Muszą jednak wykazać swój związek z polskością lub polskie pochodzenie rodziców bądź dziadków.

 

Karta Polaka a legalne zatrudnienie

Posiadanie Karty Polaka uprawnia cudzoziemca do korzystania z wielu istotnych ulg i pozwoleń. Może on wówczas np. bezpłatnie zwiedzać muzea w Polsce, podjąć się studiów lub prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak Polacy. Co istotne, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka nie musi posiadać zezwolenia na pracę, by móc zostać zatrudnionym na terenie Polski. Jak więc zatrudnić taką osobę? Można to zrobić na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – na przykład umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Ponadto, jeśli praca wymaga od takiego cudzoziemca przebywania na terytorium Polski, nadal konieczne jest, by posiadał on wizę pozwalającą na korzystanie z uprawnień wynikających z Karty Polaka bądź zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. Jeśli chodzi natomiast o kwestie dotyczące odprowadzania podatków czy składek ubezpieczeniowych, temat ten szerzej objaśnia ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zobacz również: Jacy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę?