Podatkowe rozterki cudzoziemców


Napis PIT z kolorowych klockówCoraz więcej osób z innych krajów uzyskuje pozwolenie na pracę w Polsce i podejmuje tutaj zatrudnienie. Trzeba jednak pamiętać, że obcokrajowcy podlegają przepisom podatkowym nie tylko kraju pochodzenia (lub obywatelstwa), ale również kraju, w którym uzyskują swoje przychody. Niestety polskie prawo podatkowe jest dość zawiłe, dlatego też niejednokrotnie stanowi przyczynę różnorodnych wątpliwości, a nawet poważniejszych problemów.

 

O czym muszą pamiętać obcokrajowcy pracujący w Polsce?

  • W przypadku zatrudnienia obcokrajowca na umowę o pracę oraz wykonywania przez niego obowiązków na terenie Polski pracodawca zobligowany jest do odprowadzania zaliczki na PIT. Dotyczy to jednak wyłącznie takich sytuacji, w których cudzoziemiec posiada zezwolenie na pracę. W takim przypadku pracodawca może dokonać rozliczenia na formularzu PIT-40.
  • Zdarzają się sytuacje, w których obcokrajowiec jest zatrudniony u pracodawcy zagranicznego, jednak część swoich obowiązków realizuje na terytorium Polski. Wówczas należy unikać podwójnego opodatkowania. Umowy międzynarodowe określają długość pobytu rezydenta na terytorium innego kraju. Standardowo umowy obejmują 183 dni, jednak sposób naliczania tego okresu może być różny. Po przekroczeniu wskazanego terminu obcokrajowiec powinien opodatkować swoje dochody na terytorium Polski.
  • Chcesz uniknąć podwójnego opodatkowania? Można to zrobić metodą wyłączenia z progresją. Co to oznacza? Kraj rezydencji musi zwolnić obcokrajowca z opodatkowania dochodu opodatkowanego zgodnie z umową drugiego kraju. Można też skorzystać z metody odliczenia proporcjonalnego. Polega ona na tym, że podatek należny w kraju rezydencji jest obniżony o podatek zapłacony za granicą.
  • Kwestia podatków jest również bardzo ważna dla obcokrajowców, którzy chcą rozpocząć w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej. Przede wszystkim niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej lub do KRS. Zaleca się również zaznajomienie z zasadami wejścia zagranicznego przedsiębiorstwa na rynek polski. Obcokrajowcy mogą skorzystać z opodatkowania za uzyskane dochody zgodnie ze skalą podatkową 18% lub 32%. Możliwy jest również wybór opodatkowania liniowego – 19%. Formę opodatkowania należy wybrać w chwili rejestrowania działalności gospodarczej. Opodatkowanie według skali podatkowej wymaga złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-36. Tam też uwzględniamy informację o innych dochodach, np. z umowy o pracę.

Zobacz również: Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?