Jakie zezwolenia dla cudzoziemców określamy mianem jednolitych?


Paszport i młot sędziowskiPraca w Polsce jest niezwykle atrakcyjna dla cudzoziemców zwłaszcza dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, czy Ukrainy. Czego trzeba dopilnować, starając się o pracę w Polsce. Jakie dokumenty należy skompletować? Kto powinien złożyć prośbę o pozwolenie na pracę pracodawca czy chcący podjąć pracę obcokrajowcy? Czy każdy z nich potrzebuje jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite)? To tylko jedne z nielicznych pytań, jakie trafiają do nas codziennie czy to drogą mailową, czy telefoniczną? Dziś chcemy omówić zasady zezwoleniami jednolitymi – komu i na jak długo może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

 

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Jeśli cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium Polski zdecyduje się podjąć pracę na dłużej niż 3 miesiące, potrzebuje tzw. zezwolenia jednolitego. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składa osoba niebędąca obywatelem Polski do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Ważne jest, aby nie złożył go później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w kraju. Fakt, iż to cudzoziemiec wnioskuje o zezwolenie jednolite, a nie pracodawca, to główna różnica między zwykłymi zezwoleniami.

Zaletą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest właśnie jego jednolitość. Jeden dokument upoważnia cudzoziemca zarówno do pracy, jak i pobytu w Polsce. Nie wymusza ono ani pracodawcy starania się o zezwolenie na pracę cudzoziemca, ani obcokrajowca starania się o zezwolenie na pobyt.

 

O czym trzeba pamiętać, chcąc uzyskać zezwolenie jednolite?

Ważną kwestią w przypadku wnioskowania o zezwolenie jednolite jest spełnianie przez cudzoziemca kilku warunków takich jak:

  • załączenie potwierdzenia celu pobytu w Polsce, czyli stabilnego regularnego źródła dochodu To podstawa do stwierdzenia czy dochód osiągany przez cudzoziemca jest wystarczający, aby się utrzymać,

  • załączenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,

  • potwierdzenie posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Polski, typu urzędowe poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania.

Nie można zapominać o tym, że w przypadku zezwolenia jednolitego obowiązek przedłożenia odpowiednich dokumentów ciąży również na pracodawcy. Musi on zaświadczyć, że:

  • wynagrodzenie cudzoziemca będzie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, w tym samym wymiarze czasu pracy,

  • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy – brak tej możliwości w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi potwierdza starosta.

Pamiętać też należy o tym, że praca czy to obcokrajowca, czy polskich pracowników wiąże się z obowiązkiem rozliczania osiąganych wysokości dochodów z urzędem skarbowym. Dla nas to chleb powszedni, śledzimy przepisy na bieżąco, dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, osiągasz dochody z różnych źródeł, czy też pracujesz za granicą przed złożeniem zeznania rocznego, warto poradzić się specjalisty, czy na pewno wszystko zrobiliśmy, jak należy. Poprawnie złożone zeznanie podatkowe to szansa na szybkie rozpatrzenie i otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku.

Zobacz również: Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego?