Jakie podatki muszą płacić polscy przedsiębiorcy?


Pieniądze na dokumencie PITJak to kiedyś ujął amerykański polityk, Benjamin Franklin, na tym świecie pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Świadczenia na rzecz państwa ponosi każdy obywatel, tym samym przyczyniając się do umożliwiania jego działalności.

Z tego, co wpłaca się zawczasu do budżetu państwa, finansowane są instytucje, z których usług niejednokrotnie ma się później okazję korzystać – szkoły, uczelnie wyższe, szpitale. Obowiązkiem płacenia podatków jest także obłożone prowadzenie działalności gospodarczej. Ponieważ kwestie związane z podatkami są dość skomplikowane, najlepiej jest je powierzyć profesjonalnym wykonawcom usług księgowych.

 

Rozliczanie podatku dochodowego

Jakie podatki muszą płacić polscy przedsiębiorcy? Pierwszym z nich jest podatek dochodowy od uzyskanych przychodów. Jego dokładna wysokość zależy od kwoty, którą zarobiło się w danym okresie, i jest wyliczana procentowo. W Polsce można wybrać sposób rozliczania podatku dochodowego. Pierwszą z możliwości jest rozliczanie go z uwzględnieniem dwustopniowej skali podatkowej. W Polsce obowiązują bowiem obecnie dwie stawki podatkowe. Pierwsza z nich wynosi 17%. Po przekroczeniu kwoty zarobku, która wynosi 85 528 zł, wchodzi się w zakres stawki 32%. Co ważne, większy podatek jest naliczany nie od całości przychodów, tylko od tych, które przekraczają kwotę 85 528 zł. Jeśli więc wynoszą one 185 528 zł, to od kwoty 85 528 zł płaci się 17% podatku, a od kwoty 100 000 zł 32% podatku.

Ze względu na to, że taki sposób rozliczania powoduje duży uszczerbek finansów u przedsiębiorców uzyskujących wysokie przychody, wybierają oni najczęściej inne rozwiązanie, czyli podatek liniowy. Charakteryzuje się on jednolitą stawką 19% dla wszystkich przychodów. Warto jednak pamiętać o tym, że rozliczanie się w ten sposób wyklucza wiele ulg podatkowych oraz takie udogodnienia jak wspólne rozliczanie się z małżonkiem. W kwestii podatku dochodowego istnieje jeszcze potrzeba uiszczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i rozliczenia się według karty podatkowej.

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy oprócz podatku dochodowego? Jest to przede wszystkim VAT, czyli podatek od towarów i usług. Nalicza się go, chociażby od pracy wykonywanej przez zatrudnione przez pracodawcę osoby.

 Zobacz również: Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców