Jak rozliczać cudzoziemca który nie jest polskim rezydentem?


Mężczyzna robiący rozliczenieNierezydentem określa się osobę, które wedle przepisów podatkowych nie dysponuje miejscem zamieszkania na terenie Polski. W praktyce więc taka osoba podlega tylko ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Co to oznacza oraz jak w związku z tym rozliczać cudzoziemców niebędących polskimi rezydentami?

 

Opodatkowanie nierezydentów

Wedle przepisów podatkowych, w przypadku nierezydentów opodatkowuje się tylko ich dochody uzyskane na terenie Polski. Chodzi tu zazwyczaj o pracę na podstawie stosunku pracy, ale także działalność gospodarczą realizowaną w naszym kraju.

 

Rozliczenie PIT-u nierezydenta

Zasadniczo nierezydenci rozliczają się w Polsce na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Ma to miejsce w przypadku stosunku pracy, służbowego, a także pracy nakładniczej. Wówczas konieczne jest złożenie dokumentu PIT-37, co należy zrobić do dnia 30 kwietnia roku, który następuje po roku podatkowym. Oczywiście można skorzystać z pomocy w przygotowaniu deklaracji podatkowej dla cudzoziemca czy załatwieniu zezwolenia na pobyt czasowy i takie wsparcie oferujemy również w ramach działalności naszego przedsiębiorstwa.

 

Ulgi dla nierezydentów

Okazuje się, że nierezydenci także mogą liczyć na określone ulgi podatkowe, przy czym niezbędne jest spełnienie dodatkowych kryteriów. Możliwe jest m.in. wspólne rozliczenie z małżonkiem albo rozliczenie się jako osoba samotnie wychowująca nieletniego. W takiej sytuacji konieczne jest jednak posiadanie rezydencji, która jest określana dzięki certyfikatowi rezydencji. Dodatkowo 75 proc. ogólnych dochodów w przypadku chęci uzyskania takiej ulgi musi być osiąganych w Polsce.

Rozliczający się cudzoziemiec nierezydent ma też prawo do skorzystania z innych ulg podatkowych, w tym ulgi prorodzinnej, a nawet na Internet. W takich sytuacjach konieczne jest jednak składanie w naszym raju deklaracji rocznej albo PIT-37, albo PIT-36. W obydwu przypadkach chętnie przekazujemy dodatkowe informacje, zarówno przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców, jak i samym cudzoziemcom.

Rozliczanie cudzoziemców nierezydentów wymaga dopełnienia kilku formalności oraz wypełnienia odpowiednich dokumentów. Chętnie Ci w tym pomożemy, aby dokumentacja była opracowana zgodnie z narzuconymi zasadami. Skontaktuj się z nami i dowiedz więcej.

Zobacz również: Różnice między księgowością pełną a uproszczoną