Obsługa cudzoziemców – Poznań

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce – Poznań

Istotną część przygotowanej oferty stanowi obsługa cudzoziemców. Udzielamy wsparcia osobom z zagranicy, które pragną podjąć pracę zarobkową w Polsce na legalnych zasadach lub znaleźli już zatrudnienie. Podobnie jak w zakresie usług księgowych i w tym zakresie regularnie podnosimy kwalifikacje i śledzimy zmiany w obowiązujących przepisach.

Zapewniamy kompleksową pomoc przy sporządzeniu następujących dokumentów:

  • pozwolenie na pracę w Polsce – to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem przedstawienia przez niego wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie pracy; udzielamy pomocy w zakresie uzyskania zezwolenia na pracę typu A oraz innych rodzajów pozwoleń na pracę cudzoziemców,
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy – obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy mogą podejmować zatrudnienie w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy (w ciągu kolejnych 12 miesięcy); zatrudnienie takie odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
  • zezwolenie na pobyt czasowy – cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, które jest wydawane maksymalnie na 3 lata; okres ważności zezwolenia na pracę dla cudzoziemca może być jednak krótszy, jeżeli podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego.

Pozwolenie na pracę cudzoziemców

Szczegółowy zakres usług obejmuje nie tylko pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca, ale też pełną obsługę cudzoziemców, którzy chcieliby podjąć pracę lub osiedlić się w Polsce, w tym:

  • pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu rejestracji w celach podatkowych,
  • analizę dochodów uzyskanych w czasie pracy w Polsce i za granicą, w celu ustalenia zakresu opodatkowania,
  • pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowych,
  • planowanie zasad i warunków zatrudnienia w celu maksymalnej redukcji obciążeń podatkowych (m.in. uniknięcia podwójnego opodatkowania).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, zarówno jako właściciel przedsiębiorstwa, czy też jako osoba pragnąca podjąć zatrudnienie – zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji i podjęcia współpracy.

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo