Rozliczanie podatkowe cudzoziemca bez PESEL-u. Jak to zrobić?


Dwie kobiety rozmawiająWiele firm zatrudniających obcokrajowców staje obecnie przed poważnym dylematem. Również cudzoziemcy mogą mieć większy problem ze znalezieniem legalnego zatrudnienia. Wynika to z tego, że zmieniły się przepisy dotyczące składania zeznań podatkowych za obcokrajowca nieposiadającego numeru PESEL lub NIP.

 

PIT 11 za cudzoziemca, który nie ma numeru PESEL

Kiedyś rozliczenie podatkowe za cudzoziemca, który nie posiada numeru PESEL, nie sprawiało większych trudności. Jednak od 1 czerwca 2021 sprawa wygląda inaczej. Ministerstwo Finansów ustaliło, że obcokrajowiec powinien posiadać numer PESEL.  Nie można zatem posługiwać się tak jak kiedyś ciągiem tych samych liczb, na przykład 111111111 czy 999999999 zamiast numeru PESEL pracownika. Wyjątek stanowi sytuacja, w której cudzoziemiec prowadzi w Polsce własną działalność gospodarczą. Ma on wtedy nadany numer NIP, który może posłużyć do rozliczenia PIT. Jak w takim razie cudzoziemiec może otrzymać niezbędny do legalnego zatrudnienia numer PESEL? Aby go uzyskać, musi zgłosić się do urzędu gminy w miejscu, w którym mieszka. PESEL jest też nadawany cudzoziemcowi, który jest zameldowany na stałe lub czasowo na okres dłuższy niż 30 dni. Na portalu Gov.pl jest dostępny wniosek o nadanie numeru PESEL oraz wszelkie niezbędne informacje. Co więcej, przepisy określają, że nie można już składać wniosków w formie papierowej, a jedynie online. Jak to zrobić? Można skorzystać z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów i przesłać za jego pośrednictwem deklarację do Urzędu Skarbowego. System umożliwiający przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych to e-Deklaracje. W Internecie są również dostępne programy do rozliczenia PIT. To bardzo ważne, aby być na bieżąco z bieżącymi przepisami, które często ulegają zmianie oraz prawidłowo i w terminie wypełniać niezbędne formularze. W przeciwnym razie może nawet dojść do kar finansowych. Z tego powodu warto korzystać z usług zaufanego biura rachunkowego. Niektóre z nich mają w swojej ofercie również wsparcie osobom z zagranicy, które chcą legalnie pracować w Polsce. Biuro rachunkowe może pomóc takim osobom w uzyskaniu pozwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy, w wypełnianiu deklaracji podatkowych oraz pozostałych niezbędnych dokumentów.

Zobacz również: Jak prowadzić rachunkowość w niewielkiej firmie?