Najważniejsze zmiany podatkowe w 2024 roku


zmiany w roku 2024Rok 2024 przynosi ze sobą istotne zmiany w polskim systemie podatkowym, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstw oraz indywidualnych podatników. W tym artykule omówimy najważniejsze nowelizacje i ich potencjalne konsekwencje dla biznesu.

Nowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) 

Wielu przedsiębiorców obawiało się, że z dniem 1 lipca 2024 wejdzie w życie KSeF, do którego wielu z nich nie jest do końca przygotowanych. Zgodnie z najnowszymi danymi, obowiązkowe stosowanie KSeF ma zostać wprowadzone w dwóch etapach:

  • Od 1 lutego 2026 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 mln zł.
  • Od 1 kwietnia 2026 roku dla pozostałych podatników VAT.

Minister Finansów poinformował, że konieczna jest budowa nowej architektury systemowej KSeF, co jest wynikiem przeprowadzonego audytu wykazującego krytyczne błędy uniemożliwiające wcześniejsze wdrożenie systemu.

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku dochodowego 

Znaczącą zmianą w 2024 roku jest nowelizacja przepisów dotyczących podatku dochodowego. Zmiany te obejmują m.in. wprowadzenie nowej formy opodatkowania CIT, która dotyczy firm osiągających stratę podatkową lub nieprzekraczających 2% progu rentowności. To nowe rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że wszystkie przedsiębiorstwa przyczyniają się do budżetu państwa, nawet jeśli ich działalność nie generuje zysku.

Nowe stawki VAT i ich wpływ na przedsiębiorców 

Od 1 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe stawki obniżonego VAT. Wprowadzono stawkę 8% VAT dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure, w tym świadczone w domu. Zmiana ta ma na celu wsparcie branży usługowej, która doświadcza wzrostu kosztów i konkurencji. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność aktualizacji systemów fakturowania oraz przeszkolenia personelu w zakresie stosowania nowych stawek.

Zmiany w rozliczaniu VAT od transakcji międzynarodowych 

Nowelizacja przepisów dotyczących VAT wprowadza również uproszczenia w rozliczaniu VAT od transakcji międzynarodowych. Celem tych zmian jest redukcja obciążeń administracyjnych dla eksporterów i importerów, co ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm na rynkach globalnych. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o konieczności dokładnego śledzenia i dokumentowania swoich kosztów operacyjnych, aby prawidłowo odliczać VAT naliczony. Warto wspomnieć, że jako polecane biuro rachunkowe w Poznaniu, specjalizujemy się w zapewnianiu wsparcia dla firm w zakresie właściwego stosowania przepisów VAT w celu optymalizacji podatkowej.

Zaostrzenie przepisów dotyczących odliczania VAT naliczonego 

Zmiany w przepisach dotyczących odliczania VAT naliczonego wymagają od przedsiębiorców szczególnej uwagi. Zaostrzone zostaną warunki, które muszą być spełnione, aby móc skorzystać z odliczenia. To oznacza, że firmy muszą dokładnie monitorować swoje transakcje i zachować odpowiednią dokumentację, aby uniknąć problemów podczas kontroli podatkowych.