Blog

Co trzeba wiedzieć o KPiR?

Co trzeba wiedzieć o KPiR?

Prowadzenie KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów – to narzędzie księgowe, które służy do ewidencjonowania  operacji gospodarczych w formie uproszczonej. W KPiR rejestruje się przychody ze sprzedaży, zakupione towary i materiały oraz wydatki. Wykazuje się w niej również koszty prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie podstawy opodatkowania. Każde

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo