Blog

Podatkowe rozterki cudzoziemców

Podatkowe rozterki cudzoziemców

Coraz więcej osób z innych krajów uzyskuje pozwolenie na pracę w Polsce i podejmuje tutaj zatrudnienie. Trzeba jednak pamiętać, że obcokrajowcy podlegają przepisom podatkowym nie tylko kraju pochodzenia (lub obywatelstwa), ale również kraju, w którym uzyskują swoje przychody. Niestety polskie prawo podatkowe jest dość zawiłe, dlatego też niejednokrotnie stanowi przyczynę

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe świadczy usługi rachunkowe na rzecz podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, organizacji oraz instytucji. Usługi, świadczone przez biura rachunkowe, obejmują przede wszystkim prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego to istotny krok w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania firmy. Jest to szczególnie ważne nie tylko dla początkujących przedsiębiorców, ale również

Co trzeba wiedzieć o KPiR?

Co trzeba wiedzieć o KPiR?

Prowadzenie KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów – to narzędzie księgowe, które służy do ewidencjonowania  operacji gospodarczych w formie uproszczonej. W KPiR rejestruje się przychody ze sprzedaży, zakupione towary i materiały oraz wydatki. Wykazuje się w niej również koszty prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie podstawy opodatkowania. Każde

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo