Author: MBJ Biznes

Jak prowadzić rachunkowość w niewielkiej firmie?

Jak prowadzić rachunkowość w niewielkiej firmie?

Każda firma, również jednoosobowa działalność gospodarcza, wymaga prowadzenia księgowości. Zadanie to bywa uciążliwe i trudne, szczególnie dla freelancerów i drobnych przedsiębiorców, którzy z rachunkowością nie mieli wcześniej do czynienia. Warto także zaznaczyć, iż prowadzenie księgowości firmowej to nie tylko sporządzanie listy faktur i składanie corocznej deklaracji podatkowej. Na jakie dodatkowe zadania trzeba

Zatrudnienie cudziemca a kwestie ubezpieczeniowe

Zatrudnienie cudziemca a kwestie ubezpieczeniowe

W dzisiejszych czasach, kiedy mówimy, że świat to globalna wioska, praca poza granicami państwa, którego jest się obywatelem, to właściwie już normalna sprawa. Chociaż kiedyś było to marzeniem, często trudnym do zrealizowania, dzisiaj opiera się to na świadomie podjętej decyzji i uzyskaniu pozwolenia na pracę dla cudzoziemca. Jednak sprawą bardzo istotną

Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Chcąc zatrudnić cudzoziemca do pracy, trzeba spełnić kilka ważnych warunków formalnych, które umożliwią obcokrajowcowi wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o pracę legalnie, a z punktu widzenia pracodawcy polskiego, nie narażą go na kary czy upomnienia w wyniku zatrudniania obcokrajowców. Jeśli chodzi o kompletowanie dokumentacji dla cudzoziemca chcącego podjąć pracę w Polsce,

Jakie zezwolenia dla cudzoziemców określamy mianem jednolitych?

Jakie zezwolenia dla cudzoziemców określamy mianem jednolitych?

Praca w Polsce jest niezwykle atrakcyjna dla cudzoziemców zwłaszcza dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, czy Ukrainy. Czego trzeba dopilnować, starając się o pracę w Polsce. Jakie dokumenty należy skompletować? Kto powinien złożyć prośbę o pozwolenie na pracę pracodawca czy chcący podjąć pracę obcokrajowcy? Czy każdy z nich

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego?

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który dokładnie przedstawia sytuację finansową danej firmy. Dotyczy minionego roku obrachunkowego, a sporządza się je na dzień bilansowy dla danej działalności. Należy do obowiązków spółek kapitałowych, osobowych oraz osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ważne jest, aby wymienione podmioty dokonywały regularnej

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo