Author: MBJ Biznes

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe świadczy usługi rachunkowe na rzecz podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, organizacji oraz instytucji. Usługi, świadczone przez biura rachunkowe, obejmują przede wszystkim prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego to istotny krok w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania firmy. Jest to szczególnie ważne nie tylko dla początkujących przedsiębiorców,

Co trzeba wiedzieć o KPiR?

Co trzeba wiedzieć o KPiR?

KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów – to narzędzie księgowe, które służy do ewidencjonowania  operacji gospodarczych w formie uproszczonej. W KPiR rejestruje się przychody ze sprzedaży, zakupione towary i materiały oraz wydatki. Wykazuje się w niej również koszty prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie podstawy opodatkowania. Każde wydarzenie,