Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów – KPiR

Małym i średnim firmom nasze biuro księgowe proponuje prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów KPiR. Jest to forma księgowania działalności gospodarczej przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, które nie przekroczyły rocznego dochodu 2 000 000 euro.

Rozliczenie podatkowe według KPiR

Proponujemy rzetelne i profesjonalne ewidencjonowanie operacji gospodarczychNasze księgowe poprowadzą dla Państwa firmy rejestr przychodów ze sprzedaży i usług oraz wydatków związanych z wynagrodzeniami dla pracowników, zakupem towarów handlowych i materiałów. KPiR pozwoli na określenie wysokości podatku dochodowego, jaki będą Państwo musieli odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Na koniec roku MBJ Biznes zamknie KPiR, wykona rozliczenie firmy oraz dostarczy zeznanie podatkowe do US. Zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym. Wybierając nasze usługi, mają Państwo pewność, że otrzymają fachową pomoc oraz niezbędne konsultacje dotyczące formy rozliczenia swojej działalności gospodarczej.

Nadzór księgowy – bezpieczne księgi w Twojej firmie

Nadzór księgowy to cenna alternatywa bądź uzupełnienie dla tradycyjnego prowadzenia KPiR oraz ksiąg handlowych w firmach i przedsiębiorstwach. Podstawę tej użytecznej usługi księgowej stanowi okresowy przegląd ksiąg i ich weryfikacja pod względem księgowości oraz rachunkowości, w zestawieniu z aktualnymi dokumentami źródłowymi i rozliczeniami podatkowymi.

Weryfikacja i kontrola KPiR – sporządzanie sprawozdań finansowych

Nasze biuro księgowe w Poznaniu zapewnia ochronę przed negatywnymi konsekwencjami niezgodności ksiąg rachunkowych z przepisami. Działamy prewencyjnie opracowując, modyfikując i wdrażając zakładowe plany kont, ustalając politykę rachunkowości w firmie, weryfikując księgi. Udzielamy pomocy w przygotowywaniu deklaracji i sporządzaniu sprawozdań finansowych. Służymy radą w ramach konsultacji. Doradztwo księgowe świadczone przez fachowców to gwarancja bezpieczeństwa w zakresie finansów firmy.