Leasing maszyn i samochodów

Leasing to wyjątkowa forma finansowania zakupu środków trwałych, obejmująca m.in. zakup samochodów, wszelkiego typu maszyn i urządzeń. Na mocy umowy z towarzystwem leasingowym, leasingobiorca dysponuje mieniem w zamian za ustalone miesięczne opłaty. To doskonałe rozwiązanie dla firm, gwarantujące korzyści finansowe, m.in. w zakresie rozliczeń podatkowych.

Pośrednictwo leasingowe

Biuro rachunkowe MBJ BIZNES pośredniczy w zawieraniu umów leasingu samochodów, maszyn i urządzeń. Udzielamy kompleksowej pomocy w uzyskaniu preferencyjnych warunków leasingu, kierując się troską o interes finansowy Państwa przedsiębiorstwa.

Nasza pomoc obejmuje m.in.:

  • wybór odpowiedniego rodzaju leasingu
  • pomoc w uzyskaniu niskich kosztów leasingu (niższych aniżeli zakup na kredyt)
  • wsparcie we wdrażaniu uproszczonej procedury dokumentowania dochodu (bez zaświadczeń z ZUS i US)
  • zapoznanie ze specyfiką mechanizmu tarczy podatkowej

Więcej szczegółów uzyskają Państwo, nawiązując kontakt z naszym biurem rachunkowym [http://mbjbiznes.pl/kontakt/].